โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

ความสามารถ การศึกษาพัฒนาความสามารถของคุณสำหรับการเอาใจใส่

ความสามารถ พยายาม พัฒนาศักยภาพของคุณ สำหรับความเห็นอกเห็นใจ การเอาใจใส่คือความสามารถในการประเมินสถานการณ์ผ่านสายตาและหัวใจของอีกฝ่ายไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม ความเห็นอกเห็นใจคือความสามารถในการรับรู้ความคิด ความรู้สึก และคุณค่าของตัวเองอย่างปลอดภัย ซึ่งคุณสามารถรับรู้มุมมองของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ละสายตาจากความต้องการของคุณ

หากคุณขาดความเห็นอกเห็นใจ เท่ากับคุณคุกเข่า ในการเจรจาหลายประเภท โดยเฉพาะการเจรจา ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ และความโดดเดี่ยว การเชื่อมโยงกับผู้อื่นผ่านการเปิดใจ อย่างแท้จริงต่อมุมมอง ของพวกเขาจะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุหากปราศจากความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้ เมื่อคุณสามารถเห็นอกเห็นใจ

ในสิ่งที่คนอื่นรับรู้และรู้สึกได้สำเร็จ คุณจะเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการ และตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ดีขึ้นมาก ผู้คนมักรู้สึกภักดีต่อ และเต็มใจทำงานหนักขึ้น เพื่อผู้ที่พยายาม ปรับเข้าหาพวกเขา เมื่อแสดงความสนใจ ในสิ่งที่ผู้คนรู้สึก จำเป็น และห่วงใย รวมถึงสิ่งที่พวกเขาทำ ผลลัพธ์ความพึงพอใจ ในระดับที่ลึกขึ้น พนักงานของคุณรู้สึก ถึงความแตกต่างระหว่างความสนใจที่แท้จริงกับความสนใจเพียงผิวเผิน

ความสามารถ

ในความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา เก็บอารมณ์ของคุณ เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณ การควบคุมอารมณ์เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ได้เมื่อคุณเต็มใจที่จะสำรวจภูมิทัศน์ภายในของคุณอย่าง มีเหตุผล ผู้นำที่ฉลาดทางอารมณ์มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตน การกักเก็บอารมณ์ไม่ใช่การระงับหรือเพิกเฉยต่ออารมณ์ แต่เป็นการควบคุมเวลาและวิธีที่คุณแสดงออก ผู้นำไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆ

ประสบกับความรู้สึกที่ยากที่สุดรวมถึงความโกรธหรือความเศร้าโศก บางครั้งผู้นำทุกคนรู้สึกเหมือนตะโกนหรือร้องไห้ แต่การรับรู้ทางอารมณ์ช่วยให้พวกเขารักษาพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ โดยการรักษาอารมณ์ให้เป็นปัจจุบันและแยกความรู้สึกเก่าออกจากความรู้สึกใหม่

พวกเขามักจะสามารถหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่มากเกินไป ซึ่งเป็นหลุมพรางของปัญหาหรือความขัดแย้งด้วย เรื่องส่วนตัว แท้จริงแล้วเป็นเพราะผู้นำเหล่านี้ไม่กลัวที่จะสัมผัสกับอารมณ์ของพวกเขาโดยหลีกเลี่ยงการสูญเสียการควบคุมตนเอง ในแง่หนึ่ง หรือทำให้ร่างกายเครียดโดยหลีกเลี่ยงความรู้สึก ในอีกแง่หนึ่ง ปฏิบัติต่อความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร ตอบสนองต่อทุกความท้าทายที่เผชิญหน้าคุณอย่างมีเอกลักษณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการใช้ชีวิต แบบกระตุกเข่า สถานการณ์เปลี่ยนแปลงและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตัวบุคคล การตัดสินใจที่ชาญฉลาดทางอารมณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎ แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินที่ผสมผสานระหว่างหัว สติปัญญา งานคืออะไร สำคัญแค่ไหน สิ่งที่จำเป็นตอนนี้คืออะไร และหัวใจ สัญชาตญาณ สัญชาตญาณของฉันคืออะไร บอกฉันเกี่ยวกับผลของการตัดสินใจนี้

ฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ฉันรู้สึกอย่างไรที่อาจขาดหายไปในวิธีคิด เกี่ยวกับปัญหา ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์มุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบัน ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่ถ่วงความสนใจด้วยการสันนิษฐานหรือกระบวนการคิดที่ น่าจะมี และควรมี ทุกสถานการณ์แตกต่างกันและสมควรได้รับการตอบสนองที่ไม่เหมือนใคร การทำเช่นนี้สร้างความยืดหยุ่น

แน่นอนว่ามีหลักการเดียวกันในการจัดการและแนวปฏิบัติที่ดี เราไม่สามารถใช้สองมาตรฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานได้ แต่สถานการณ์ของแต่ละคนต้องการ การตอบสนองที่ไม่เหมือนใครและเป็นส่วนตัวจริงๆ ผู้คนต่างรู้ถึงความแตกต่างระหว่างผู้นำที่เอาใจใส่และผู้ที่ใช้กฎ ตามหนังสือ ผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนชอบความสมบูรณ์แบบ แต่เป็นคนที่ตระหนักว่าเป็นไปได้ที่จะขยายการศึกษาในธรรมชาติของมนุษย์ทุกวัน

ผู้นำที่อ้างว่ามีอำนาจและปฏิเสธที่จะขยับหรือเจรจาไม่น่าจะเข้ากันได้ดีกับผู้อื่นในระยะยาว ยอมรับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้อื่นต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและอาชีพ ของพวกเขา และไม่กลัวที่จะยอมรับหนี้ก้อนนี้ ความเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่ความเป็นผู้นำคนเดียว ไม่ควรสับสนระหว่างการพึ่งพาอาศัยกันกับการพึ่งพาอาศัยกันหรือการพึ่งพาทางอารมณ์

เป็นการชื่นชมอย่างแท้จริงในสิ่งที่คนอื่นเสนอและทำ แรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งสำหรับความภักดีและจิตสำนึกคือความรู้สึกถูกมองและชื่นชม และเมื่อคนที่ทำงานให้เราได้ดีงานของเราก็ง่ายขึ้น ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งในสถานพยาบาลคือความจริงที่ว่า มีงานให้ทำมากกว่าคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เจ้าหน้าที่หลายคนโดยเฉพาะพยาบาลรู้สึกหนักใจและหนักใจ

ผู้นำที่ฉลาดทางอารมณ์เข้าใจว่าการยอมรับและการชื่นชมอย่างจริงใจช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริการด้านสุขภาพเพราะพวกเขามักจะดึงดูดผู้คนที่ต้องการให้บริการผู้อื่นอย่างแท้จริง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ช่วยถ่วงดุลความเครียดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ดีที่สุด เชื่อมต่อกับพนักงานของคุณในลักษณะที่ทำให้พวกเขารู้ ว่าคุณเข้าใจและรับรู้สิ่งที่พวกเขาทำจริง

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหาเวลาฟัง คุณสามารถพึ่งพากันได้โดยไม่สูญเสียอำนาจหรือความเคารพ และปลดเปลื้องภาระจากความเครียดในเวลาเดียวกัน เชื่อสติปัญญาของร่างกายคุณ เพิ่มพลังให้กับงานทางวิญญาณของคุณด้วยสติปัญญาของร่างกายและความเข้าใจโดยสัญชาตญาณ ศรัทธาและจิตวิญญาณสามารถเข้าถึงได้ผ่านร่างกายของผู้นำที่ฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นผลเมื่อคุณพบความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ

ระหว่างร่างกายของคุณ ความเชื่อของคุณ และงานที่คุณทุ่มเทให้กับการทำ จิตวิญญาณไม่ใช่ความเชื่อ มันเป็นประสบการณ์ คำพูดของเรา ความตั้งใจและความเชื่อและลัทธิของเรา และการเดิน การกระทำและพฤติกรรมของเรา ควรสอดคล้องกัน เมื่อไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อภารกิจของผู้นำไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ปฏิบัติ ผู้ที่มองหาผู้นำจะสับสน ระดับจิตสำนึกที่ต่ำกว่านี้ส่งผลให้ระดับจิตวิญญาณต่ำ

ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น ทักษะทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถเรียนรู้ได้ เมื่อเรียนรู้แล้ว สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่สถานะที่ดีของ ความสามารถ ที่มุ่งเน้นและไม่ย่อท้อ ซึ่งช่วยให้ผู้นำสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำได้เป็นระยะเวลานาน ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นส่วนผสมของสัญชาตญาณและสติปัญญา เราเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกและสัญชาตญาณที่พัฒนาควบคู่ไปกับสติปัญญา

ความชอกช้ำที่ไม่ได้รับการแก้ไขจำกัดความสามารถของเราในการติดต่อกับสัญชาตญาณและจำกัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล การปรับสภาพทางวัฒนธรรมที่ทำให้จิตใจและร่างกายขัดแย้งกันยังขัดขวาง ความฉลาดทางอารมณ์ แต่เนื่องจาก ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นผลผลิตของทรัพยากรการเรียนรู้และสัญชาตญาณที่ไม่เคยสูญเสียไปจากเราอย่างแท้จริง

บทความที่น่าสนใจ : กะหล่ำปลี ศึกษาเกี่ยวกับอาหารซุปกะหล่ำปลีและแผนอาหารซุปกะหล่ำปลี