โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

ฟื้นตัวจากหัวใจวาย อธิบายการฟื้นตัวหลังจากหัวใจวายในแพทย์แผนจีน

ฟื้นตัวจากหัวใจวาย ความเสียหายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ เนื่องจากการไหลเวียนโลหิตบกพร่องในหลอดเลือดแดง เนื่องจากแผ่นไขมันในหลอดเลือดเรียกว่าอาการหัวใจวาย ผลที่ตามมาของกล้ามเนื้อหัวใจตาย จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู การรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยให้สามารถฟื้นฟูการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด การป้องกันอาการหัวใจวายซ้ำ การกลับสู่สภาพปกติของร่างกาย

นอกจากนี้ การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังหัวใจวายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดเนื้อร้ายของกล้ามเนื้อหัวใจ และจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพลังงาน และความมีชีวิตชีวาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ในช่วงระยะพักฟื้นในระยะเฉียบพลัน รวมถึงระยะของการเกิดแผลเป็นและแผลเป็น ผู้ป่วยจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์โรคหัวใจ ในอนาคตเราสามารถนำเสนอการ ฟื้นตัวจากหัวใจวาย โดยใช้แพทย์แผนจีน

ผลกระทบที่ซับซ้อนต่อร่างกาย ระบบหัวใจและหลอดเลือดจะช่วยชีวิต ทำให้ผู้ป่วยกลับสู่ชีวิตปกติ และไม่รวมอาการหัวใจวายครั้งที่ 2 ในกระบวนการฟื้นฟู สถานะของอวัยวะภายในและการทำงานจะถูกปรับ เพื่อต่อสู้กับปัจจัยที่กระตุ้นหัวใจวาย เช่น ความดันโลหิต องค์ประกอบของเลือด ความตึงเครียดทางประสาท หลอดเลือด การทำงานของหลอดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอื่นๆ

ฟื้นตัวจากหัวใจวาย

ในการแพทย์แผนจีน ทุกสิ่งมุ่งเป้าไปที่การประสานพลังงานผ่านช่องทางของอวัยวะต่างๆ โดยมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นทางชีวภาพ การบำบัดด้วยการนวดกดจุด ในการฟื้นตัวจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย แพทย์จีนได้กำหนดหลักสูตรการรักษาฟื้นฟูเป็นรายบุคคล ตามกฎแล้วมีหลายขั้นตอนในคอมเพล็กซ์ ได้แก่

1. ไฟโตเทอราปีด้วยการใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติที่กระตุ้น และฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด การปรับปรุงทั่วไปของสถานะกับพื้นหลังของอาการหัวใจวาย เนื่องจากการเปิดตัวของทุนสำรองภายในร่างกาย เราเตรียมไฟโตคอลเลกชั่นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิต และผลที่ตามมาของอาการหัวใจวาย

2. สำหรับการฟื้นฟูหลังหัวใจวายจะใช้การฝังเข็ม หนึ่งในวิธีที่แข็งแกร่งที่สุดในการมีอิทธิพลต่อจุดที่ใช้งานทางชีวภาพของผู้ป่วย ด้วยความช่วยเหลือของการฝังเข็ม แพทย์จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด โดยเน้นที่ความเสียหายจากการขาดเลือด ให้คุณค่าทางโภชนาการและโภชนาการแก่เนื้อเยื่อเส้นเอ็น

ขั้นตอนนี้ทำให้สามารถฟื้นฟูกิจกรรมการเคลื่อนไหว ปรับปรุงสภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม ด้วยความช่วยเหลือของการฟื้นฟูหลังจากหัวใจวายด้วยวิธีนี้ สำหรับการฟื้นตัวหลังจากอาการหัวใจวาย การฝังเข็มสามารถเสริมด้วยการนวดกดจุดแบบจีน

3. การกดจุดแบบจีน ช่วยให้คุณมีอิทธิพลต่อจุดที่ใช้งานทางชีวภาพ ในศูนย์ของเรา การนวดดำเนินการโดยแพทย์แผนจีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การนวดช่วยให้คุณกำจัดผลกระทบของความดันในช่องท้อง กำจัดความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดดำ ผลกระทบต่อจุดที่ใช้งานทางชีวภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเริ่มต้นของกระบวนการกู้คืนอวัยวะ โดยมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของพลังงานตามเส้นเมอริเดียนหลัก 12 เส้นของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นการเปิดเผยทุนสำรองภายในของร่างกาย

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหมายถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดการจัดหาและการใช้ออกซิเจนโดยกล้ามเนื้อหัวใจ ประสบความไม่สมดุลในการจัดหาและการใช้ออกซิเจน สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหน้าอก เช่น หลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบ โรค Marfan กลุ่มอาการ Ehlers Danlos โรคคาวาซากิ เยื่อบุหัวใจอักเสบ หลอดเลือดหัวใจตีบ และหลอดเลือดอุดตัน

การให้ยาเกินขนาดเนื่องจากแผ่นหลอดเลือดแดง คราบไขมันเกาะหลอดเลือดเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน นอกจากนี้ ยังสามารถก่อตัวในหลอดเลือดอื่นๆ รวมทั้งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นที่ประจักษ์โดยความรู้สึกไม่พึงประสงค์ในบริเวณหัวใจ แทงหรือกดเจ็บที่หน้าอก ความเจ็บปวดในบริเวณหัวใจในกรณีที่ไม่มีโรคอื่นๆ ของหัวใจ

บางครั้งมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่แขนซ้ายไปที่กราม ในกรณีที่ความเจ็บปวดทำให้คุณเคลื่อนไหวต่อไปไม่ได้ จำเป็นต้องรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันทันที หากความเจ็บปวดเกิดขึ้นเมื่อมีลักษณะเฉพาะ เกิดขึ้นพร้อมกับการหายใจลึกๆ กินเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง ความรู้สึกเจ็บปวดเคลื่อนจากขวาไปซ้าย และทวีความรุนแรงขึ้นในช่องว่างระหว่างซี่โครง

ความรู้สึกเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงโรคอื่น ได้แก่ อาการแน่นหน้าอก อาการปวดหลังเป็นเวลานาน ความเจ็บปวดเมื่อออกแรง ความเจ็บปวดจากความเครียดทางอารมณ์ ปวดเมื่อย ปัจจัยที่กระตุ้นการพัฒนาของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากวิถีชีวิตเป็นหลัก ดังนั้นคุณต้องเริ่มด้วยการปรับตัว การปรับปรุงคุณภาพโภชนาการ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย ตลอดจนการเชื่อมต่อกับยาแผนจีนจะช่วยรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนการฝังเข็ม และการรมยาจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกาย เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ลดคอเลสเตอรอล และทำให้ความดันโลหิตเป็นปกติ

วิธีการแพทย์แผนจีนช่วยให้ระบบ และอวัยวะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีความซับซ้อน วิธีการแบบบูรณาการในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหน้าอก โดยแพทย์ของศูนย์การแพทย์แผนจีน จะช่วยปรับปรุงสภาพทั่วไปของร่างกายเพิ่มเสียง มาดูแลสุขภาพกับเรา

การรักษาภาวะขาดเลือด ภาวะขาดเลือดคือการที่หลอดเลือดมีปริมาณเลือดลดลง โดยมีการอุดตันทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้อวัยวะทำงานผิดปกติ ผลที่ตามมาสำหรับอวัยวะขึ้นอยู่กับระดับของปริมาณเลือดที่ลดลง ระยะเวลาของการรบกวน และผลของการขาดออกซิเจนต่อเนื้อเยื่อ ภาวะขาดเลือดที่อ่อนแอที่สุด เช่น ระบบประสาทส่วนกลาง หัวใจ และไต

อาการขาดเลือดและการรักษา ซึ่งแตกต่างจากการขาดออกซิเจน ความอดอยากออกซิเจน การขาดเลือดจะมาพร้อมกับการขาดออกซิเจน และการเผาผลาญที่บกพร่องในเนื้อเยื่อ เมื่อขาดเลือด การจัดหาออกซิเจนและสารอาหารจะหยุดชะงัก การขาดเลือดเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับได้ เนื้อร้ายของเนื้อเยื่อขาดเลือดขึ้นอยู่กับระดับและระยะเวลา

สาเหตุของภาวะขาดเลือด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ หลอดเลือด เส้นเลือดอุดตัน ลิ่มเลือดอุดตัน โรคเลือด โรคที่ทำให้เกิดการบีบตัวของหลอดเลือดแดง อาการกระตุกของหลอดเลือดแดงในท้องถิ่น บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

บทความที่น่าสนใจ : แพทย์แผนจีน อิธิบายทัศนคติต่อโภชนาการในการแพทย์แผนจีน