โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

วงดุริยาง เป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 ที่จัดขึ้น

วงดุริยาง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 ที่ได้จัดขึ้น โดยมีคุณครูได้ทำการสอนเด็กนักเรียนกิจกรรมนี้สามารถใช้ร่วมหน้าเสาธงได้ และในกิจกรรมอื่นๆได้หลายกิจกรรม

วงดุริยาง