โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

วัคซีน โคโรนาไวรัสและผลการทดลองประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนนำมาฉีด

วัคซีน

วัคซีน โคโรนาไวรัสในปัจจุบันวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 3 ตัว โดยสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ วัคซีนโคโรนาไวรัสชนิดรีคอมบิแนนท์ชนิดใหม่ โดยวัคซีนชนิดใหม่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพียงใด ข้อควรระวังคืออะไรเนื่องจากศูนย์ควบคุมมีส่วนช่วยในการป้องกันโรค

วัคซีนโคโรนาไวรัสชนิดรีคอมบิแนนท์ชนิดที่ 5 ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกัน โดยหลักการคือ อะดีโนไวรัสชนิดที่ 5 ของมนุษย์ที่ใช้เป็นพาหะ ซึ่งจะกำจัดยีนที่เกี่ยวข้องกับการจำลองและไม่ทำซ้ำในร่างกายมนุษย์ ให้ใส่สารบางส่วนของยีน รวมถึงโปรตีนขัดขวางโคโรนาไวรัสใหม่ ซึ่งตำแหน่งที่ยีนที่เกี่ยวข้องกับการจำลอง

อะดิโนไวรัสนำยีนโปรตีนไปยังเซลล์ของมนุษย์ เมื่อยีนโปรตีนเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์ เพื่อสังเคราะห์โปรตีนจากนั้นจะทำหน้าที่เป็นแอนติเจน เพื่อกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย วัคซีนโคโรนาไวรัสชนิดรีคอมบิแนนท์ตัวใหม่นี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วัคซีนได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านยา แล้วจึงรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิผลได้ เนื่องจากสามารถมั่นใจได้ในการฉีดวัคซีน ผลของการทดลองในระยะแรกแสดงให้เห็นว่า วัคซีนมีความปลอดภัย โดยมีอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างต่ำ เพราะไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

โดยปฏิกิริยาเฉพาะที่มักแสดงออกมาในรูปของความเจ็บปวด รอยแดงและอาการเกร็งที่บริเวณที่ฉีด วัคซีน เนื่องจากปฏิกิริยาทางระบบส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักเป็นไข้ เหนื่อยล้า ปวดศีรษะและปวดกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรง และไม่จำเป็นต้องรักษาเป็นพิเศษ

ในแง่ของประสิทธิภาพในการป้องกัน ผลการทดลองทางคลินิกพบว่า 90 เปอร์เซ็นต์และ 88 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเฉพาะของทีเซลล์ตามลำดับ เพื่อแสดงการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ที่ดี 14 วันหลังจากฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว เนื่องจากวัคซีนมีผลกับทุกอาการ ผลการป้องกันโดยรวมคือ 68.83 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลการป้องกันในกรณีที่รุนแรงคือ 95.47 เปอร์เซ็นต์

ผู้รับวัคซีนต้องการในปริมาณเท่าใด ผู้ที่เหมาะสำหรับฉีดวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องใช้เพียง 1 โดสสำหรับทั้งหลักสูตร ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน ผู้ที่แพ้สารออกฤทธิ์ในวัคซีนนี้ ส่วนผสมที่ไม่ออกฤทธิ์ และสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือผู้ที่เคยเป็นโรคภูมิแพ้ ในระหว่างการฉีดวัคซีนก่อนหน้าของวัคซีนที่คล้ายคลึงกัน

ผู้ที่เคยประสบกับอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อวัคซีนในอดีตเช่น อาการแพ้เฉียบพลัน แองจิโออีดีมา หายใจลำบากเป็นต้น ผู้ที่เป็นโรคลมบ้าหมูที่ไม่สามารถควบคุมได้ และโรคทางระบบประสาทอื่นๆ ที่มีประวัติเป็นโรค สตรีระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร วัคซีนใดบ้างที่มีอยู่ และแต่ละคนสามารถเลือกวัคซีนยี่ห้อต่างๆ ได้หรือไม่

ในปัจจุบัน การใช้งานวัคซีนโคโรนาไวรัสใหม่ โดยในทางการแพทย์ฉีดวัคซีนเฉพาะอาจใช้ผู้ผลิตหรือแบรนด์ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใด ก็ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมยาแห่งชาติ เนื่องจากมีความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันที่ดี จึงแนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องรอวัคซีนบางชนิดอย่างจงใจ ตราบใดที่สภาพร่างกายตรงตามเกณฑ์ ก็สามารถฉีดวัคซีนได้

นอกจากนี้สามารถฉีดวัคซีนตามประเภทของวัคซีนที่ได้รับจากจุดฉีดวัคซีนในพื้นที่ โดยควรฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด โดยต้องได้รับการป้องกันภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุด ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ระบุ ทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศกำลังพัฒนาการวิจัยวัคซีนตามเส้นทาง ได้แก่ วัคซีนเชื้อตาย วัคซีนหน่วยย่อยที่ดัดแปลงพันธุกรรม วัคซีนอะดีโนไวรัสเวคเตอร์ วัคซีนเวกเตอร์ไวรัสไข้หวัดใหญ่และวัคซีนกรดนิวคลีอิก

ปัจจุบันวัคซีนได้เข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานแล้ว โดยในจำนวนนี้วัคซีน 4 ตัว รวมถึงวัคซีนเชื้อตาย 2 เส้นทางและวัคซีนอะดิโนไวรัส ซึ่งได้เข้าสู่การทดลองในระยะที่ 3 แล้วแต่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะ โดยกล่าวคือ เพื่อประเมินว่าวัคซีนสามารถปกป้องประชากรที่อ่อนแอได้จริงหรือไม่

รวมถึงอัตราการป้องกันในประชากรในพื้นที่ที่มีไวรัสระบาดสูงเพียงใด ความสำเร็จของการทดลองในระยะที่ 3 เป็นขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญที่สุด ในการทำการฉีดวัคซีนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมการวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งได้เปิดตัววัคซีนใหม่อย่างฉุกเฉิน ในปัจจุบันวัคซีนหลายตัวที่เข้าสู่การศึกษาในระยะที่ 3 โดยได้แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยที่ดี

ในขณะเดียวกัน ประเทศก็ทำงานอย่างหนัก เพื่อส่งเสริมการทดลองแบบหลายศูนย์ระดับนานาชาติ เพื่อเร่งการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีน ภายใต้กฎระเบียบระหว่างประเทศ โดยวัคซีนเชื้อตาย 2 ชนิดของบริษัทจากสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งสังกัดกลุ่มบริษัทยาแห่งชาติ เพราะได้ดำเนินการทดลองในระยะที่ 3

มีผู้ป่วยทั้งหมดประมาณ 60,000 คนได้รับการฉีดวัคซีน และไม่ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ความก้าวหน้าของวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอได้รับความสนใจอย่างมาก ไฟเซอร์ประกาศผลการทดลองในระยะที่ 3 โดยชุดแรกสำหรับวัคซีนตัวใหม่ที่พัฒนา ได้แสดงอัตราที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์โดยสูงกว่าที่คาดไว้มาก 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กและเวลาอันสั้น การจะสะท้อนผลการป้องกันที่แท้จริงได้หรือไม่ รวมถึงการป้องกันที่คงทนนั้น จำเป็นต้องได้รับการสังเกตและวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือไม่ ภายใต้สถานการณ์ปกติ การพัฒนาวัคซีนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนาน โดยปกติแล้วจะใช้เวลา 7 ถึง 10 ปีตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาจนถึงเสร็จสิ้นการทดลองทั้งหมดจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :  ฟังก์ชั่น ของนาฬิกาและการใช้งานจริงจะมีฟังก์ชันการทำงานอย่างไร