โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

สังเกตการสอน เรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88

สังเกตการสอน ของครูแนะแนวที่จะเริ่มเข้ามาสอนภายในโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และได้มีการสังเกตโดยการดูอยู่ห่างๆโดยไม่รบกวนคุณครูและดูวิธีการสอนของคุณครูที่ได้สอนเด็กนักเรียนชั้นป.3 และจดบันทึก

สังเกตการสอน

สังเกตการสอน