โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

สุขภาพจิตเด็ก ทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กได้มีการเข้ามาอบรมกับทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88

สุขภาพจิตเด็ก ทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กได้มีการจัดกิจกรรมอบรมร่วมกับทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและกลไก เพื่อใช้ร่วมกับการเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

สุขภาพจิตเด็ก

สุขภาพจิตเด็ก

สุขภาพจิตเด็ก

Child Mental Health

Child Mental Health