โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
 

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
building6
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2553
building7
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2530
building8
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2531
building9
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
building10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
building11
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
building12
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
building13
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556