โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

แม่เหล็กกับทิศ เป็นกิจกรรมที่ทางคุณครูได้ให้เด็กนักเรียนได้ทำการทดลอง

แม่เหล็กกับทิศ ได้เป็นการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่เป็นการทดลองแม่เหล็กและทิศทางที่แม่เหล็กจับโดยทางคุณครูได้จัดขึ้นให้เด็กๆได้หาความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก

แม่เหล็กกับทิศ

แม่เหล็กกับทิศ

แม่เหล็กกับทิศ

Magnet

Magnet