โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

โรคเริม ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หลักฐานกำลังเติบโตอธิบายได้ดังนี้

โรคเริม

โรคเริม เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด และผู้คนมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้ น่าเสียดายที่โรคนี้ ยังไม่มีวิธีรักษาโรค และสามารถใช้ยา เพื่อบรรเทาอาการเท่านั้น แต่งานวิจัยของฉันพบวิธีรักษา ฉันพบหลักฐานที่หนักแน่นที่สุด จนถึงตอนนี้ว่า ไวรัสเริมเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรค ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยาต้านไวรัสที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อาจสามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ และป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเด็ก

ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ไวรัสเริมชนิดที่หนึ่ง HSV1 เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า เป็น โรคเริม คนส่วนใหญ่จะติดเชื้อในช่วงวัยทารก และไวรัสจะอยู่เฉยๆ ในระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอื่น ที่ไม่ใช่เส้นประสาทสมอง และไขสันหลัง บางครั้งถ้าเครียดมาก ไวรัสก็จะถูกกระตุ้น และบางคนก็จะเป็นเริม

เราค้นพบในปี 1991 ว่าไวรัส HSV1 มีอยู่ในสมองของผู้สูงอายุ จำนวนมากเช่นกัน ในปี 1997 มีการพิสูจน์แล้วว่า ผู้ที่มียีน APOE4 ในสมองมีแนวโน้ม ที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ ไวรัสเริม อาจทำงานในสมอง หรืออาจทำงานซ้ำๆ ทำให้เกิดความเสียหายสะสม ผู้ที่มียีน APOE4 ของไวรัส HSV1 ในสมอง มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ มากกว่าผู้ที่ไม่ใช่ไวรัสและยีนถึง 12 เท่า

ต่อมา เราและนักวิจัยคนอื่นๆ ได้ค้นพบว่า การติดเชื้อในเซลล์ด้วยไวรัส HSV1 สามารถนำไปสู่การสะสมของเบต้าอะไมลอยด์ และโปรตีนที่ผิดปกติได้ และการสะสมของโปรตีนเหล่านี้ในสมอง ก็เป็นลักษณะของโรคอัลไซเมอร์ ความเครียดอาจกระตุ้นไวรัสเริม ซึ่งในที่สุด อาจทำให้สมองเสียหายในระยะยาว

เราเชื่อว่าไวรัส HSV1 เป็นสาเหตุหลัก ของโรคอัลไซเมอร์ โดยจะเข้าสู่สมอง เมื่อระบบภูมิคุ้มกัน ของผู้สูงอายุค่อยๆลดลง จากนั้นไวรัสจะแฝงตัวอยู่ในสมอง และอยู่ในภาวะสงบนิ่ง เมื่อเกิดความเครียด ระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลง หรือโรคไข้สมองอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ ก็จะถูกกระตุ้นอีกครั้ง

เมื่อไวรัสถูกกระตุ้น มันจะทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโดยตรง และทำให้เกิดการอักเสบ การเปิดใช้งานซ้ำๆ จะสะสมความเสียหาย และทำให้ผู้ที่มียีน APOE4 เป็นโรคอัลไซเมอร์ในที่สุด เราคาดการณ์ว่า โรคอัลไซเมอร์ในยีนพาหะ APOE4 นั้นเกิดจากไวรัส HSV1 ที่ทำให้เกิดสารพิษ มากกว่าชนิดอื่นๆ หรือซ่อมแซมความเสียหายน้อยลง

การรักษาใหม่ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ยาต้านไวรัส สามารถใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ ยาต้านไวรัสตัวหลักนั้น ปลอดภัย และสามารถป้องกันการก่อตัวของไวรัสใหม่ได้ จึงควบคุมความเสียหายของไวรัสได้ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พบในการศึกษาก่อนหน้านี้ว่า ยาต้านไวรัสอะไซโคลเวียร์ สามารถป้องกันไวรัส HSV1 จากการทำซ้ำ DNA ของตัวเอง ซึ่งจะช่วยลดระดับของเบต้าอะไมลอยด์ และไวรัสในเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส HSV1

เป็นที่น่าสังเกตว่า การศึกษาทั้งหมด รวมทั้งของเรา แสดงให้เห็นเพียงว่า ไวรัสเริม เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่า ไวรัสเริมเป็นสาเหตุที่แท้จริง วิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่า จุลินทรีย์เป็นสาเหตุของโรค คือการใช้สารต้านแบคทีเรียที่เฉพาะเจาะจง หรือฉีดวัคซีนเป้าหมาย เพื่อดูว่าโรคนี้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือ การทดลองตัวอย่างขนาดใหญ่ ได้พิสูจน์แล้วว่าการใช้ยาต้านเริมบางชนิด สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ ฉันหวังว่าหากประเทศ ภูมิภาคอื่น มีการทดลองในพื้นที่นี้ ผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิม

มีเพียงไม่กี่ประเทศ ที่รวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เพื่อทดสอบทฤษฎี เช่น เพื่อพิจารณาว่า การรักษาด้วยไวรัส สามารถลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม นักวิจัย 90 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด อยู่ในฐานข้อมูลการวิจัยการประกันสุขภาพแห่งชาติ นักวิจัยขุดลงในฐานข้อมูล เพื่อค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับการติดเชื้อ และโรคของจุลินทรีย์

มีการเผยแพร่การศึกษาสามเรื่อง โดยใช้ฐานข้อมูล เพื่อศึกษาโรคอัลไซเมอร์ และรักษาผู้ป่วยที่มีสัญญาณที่ชัดเจน ของการติดเชื้อ HSV และ ZVZ ไวรัสเริมงูสวัด ผลการวิจัยแสดงหลักฐานว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HSV มีความเสี่ยงสูง ที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสต้านเริม สามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HSV1 อย่างรุนแรง ภายหลังที่เป็นโรคสมองเสื่อมได้อย่างมาก

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ : การนอนหลับ อย่างเพียงพอส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับอย่างไร