โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เศรษฐกิจของพลังงานนิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน หรือการหลอมรวมของพลังงานที่ปล่อยออกมา สำหรับโหมดการผลิตไฟฟ้าคล้ายกับการผลิตพลังงานความร้อนมาก เฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนหม้อไอน้ำ และนิวเคลียร์พลังงานจะถูกนำมาใช้แทนพลังงานเคมีของเชื้อเพลิงฟอสซิลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ยกเว้นเครื่องปฏิกรณ์น้ำเดือด เครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ คือสารหล่อเย็นวงจร หลักผ่านการทำความร้อนหลักในเครื่องกำเนิดไอน้ำ เพื่อถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำในวงจรทุติยภูมิหรือตติยภูมิ แล้วสร้างไอน้ำไปในส่วนที่ส่งเสริมการอบไอน้ำล้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์น้ำเดือดเป็นวงจรหลักของสารหล่อเย็นที่ถูกทำให้ร้อนโดยแกนกลาง เพื่อให้กลายเป็นไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวดที่ประมาณ70 บรรยากาศ

ซึ่งถูกแยกและตากให้แห้งเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดเทอร์โบโดยตรง การผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ความร้อน ที่เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ฟิชชันของเชื้อเพลิงยูเรเนียม เพื่อให้ความร้อนกับน้ำที่อุณหภูมิสูงและความดันสูง โดยใช้ไอน้ำที่สร้างขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกังหันไอน้ำและขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ความร้อนที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์นั้น สูงกว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาก เพราะต่างกันประมาณล้านเท่า ในการเปรียบเทียบปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องการนั้น น้อยกว่าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมาก ยูเรเนียม 235 ที่ใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ความบริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ 3 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ส่วนที่เหลือคือ ยูเรเนียม-238 ซึ่งไม่สามารถสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันได้

ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 80 ตันทุกปี เพราะสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานได้เพียง 2 ตู้เท่านั้น หากเปลี่ยนมาใช้ถ่านหิน คุณต้องใช้ 5.15 ล้านตัน และต้องใช้รถบรรทุก 20 ตัน ในการขนส่ง 705 คันต่อวัน หากใช้ก๊าซธรรมชาติ จำเป็นต้องใช้ 1.43 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการเผาไหม้ก๊าซในครัวเรือนจำนวน 200,000 บาร์เรลทุกวัน

ในแง่ของการแปลงนั้น ใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ก๊าซ 6.92 ล้านครัวเรือน กระบวนการพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานภายในของน้ำและไอน้ำ พลังงานกลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรเตอร์ พลังงานไฟฟ้า ประวัติความเป็นมาของการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประวัติของการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้า

การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์กำลังเริ่มต้นขึ้นจากความต้องการทางทหาร ในปี 1954 สหภาพโซเวียตได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลกด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายประเภทเช่นกัน ภายในปี 1960 5 ประเทศได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 20 โรง

โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 1279 เมกะวัตต์ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ ภายในปี 2509 ต้นทุนการผลิตพลังงานนิวเคลียร์จึงต่ำกว่าต้นทุนการผลิตพลังงานความร้อนอยู่แล้ว การผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ได้เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างแท้จริง ในปี พ.ศ. 2521 มีเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า200 เครื่อง ซึ่งมีกำลังไฟฟ้ามากกว่า30 เมกะวัตต์

ในการดำเนินงานใน 22 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 107,776 เมกะวัตต์ ในช่วงทศวรรษ 1980 เนื่องจากการขาดแคลนพลังงานฟอสซิลที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ การผลิตพลังงานนิวเคลียร์จึงก้าวหน้าเร็วขึ้น ภายในปี 2534 เกือบ 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก มีการสร้างหน่วยพลังงานนิวเคลียร์เป็น 423 หน่วย

โดยมีกำลังการผลิตรวม 327.5 ล้านกิโลวัตต์ รวมถึงกำลังการผลิตคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตทั้งหมดทั่วโลก พลังงานนิวเคลียร์ในบางประเทศค่อนข้างช้า การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ออกแบบได้เริ่มดำเนินการ เมื่อปลายปี 2534 ไฟฟ้านิวเคลียร์เริ่มก่อสร้างในปี 1987 ซึ่งได้รับการทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับตารางการผลิตไฟฟ้า

ในปี 1994 กระบวนการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นแรก การพัฒนาและการก่อสร้าง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เริ่มขึ้นในปี 1950 ก่อนปี พ.ศ. 2497 สหภาพโซเวียตได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทดลอง ซึ่งมีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2500 สหรัฐอเมริกาได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้นแบบ ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 90,000 กิโลวัตต์ความสำเร็จเหล่านี้พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการ

โดยใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับสากล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้นแบบทดลองที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งได้ก่อร่างเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นแรก โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นที่สอง ปลายทศวรรษที่ 1960 ในการทดลองและการสร้างต้นแบบพื้นฐานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถูกสร้างขึ้น รวมถึงกำลังผลิต 300,000 กิโลวัตต์แรงดันน้ำเครื่องปฏิกรณ์ที่เดือดเครื่องปฏิกรณ์น้ำ

เครื่องปฏิกรณ์น้ำมวลหนัก น้ำระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อื่นๆ พลังงานนิวเคลียร์แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ในเวลาเดียวกัน เศรษฐกิจของพลังงานนิวเคลียร์ยังได้รับการพิสูจน์แล้ว หน่วยพลังงานนิวเคลียร์มากกว่า 400 หน่วย ในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ในโลก ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้และเรียกกันทั่วไปว่า หน่วยพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่สอง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นที่สาม ในปี 1990 เพื่อขจัดผลกระทบด้านลบของอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์และเชอร์โนบิล อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์แห่งศตวรรษ จึงมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุร้ายแรง เพื่อดำเนินการวิจัยและวิจัย สหรัฐอเมริกาและยุโรปออกเอกสารข้อกำหนดผู้ใช้เครื่องปฏิกรณ์น้ำเบาขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การไหลเวียนโลหิตและการปกป้องระบบหัวใจ