โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

ฟังก์ชั่น ของนาฬิกาและการใช้งานจริงจะมีฟังก์ชันการทำงานอย่างไร

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น นาฬิกาแม้ว่านาฬิกาที่เราสวมใส่ทุกวัน เป็นนาฬิ … Read more