โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และสาเหตุของการติดเชื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาว … Read more