โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

แบคทีเรีย การสืบพันธุ์ของแบคทีเรียและความสำคัญของแบคทีเรียในธรรมชาติ

แบคทีเรีย

แบคทีเรีย การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของแบคทีเรีย หลังจา … Read more

แสง อธิบายเกี่ยวกับแสงประดิษฐ์ใช้ในห้องที่ไม่มีแสงธรรมชาติ

แสง

แสง ประดิษฐ์ใช้ในห้องที่ไม่มีแสงธรรมชาติ หรือเมื่อแสดงภ … Read more

เทคโนโลยี การเพาะพันธุ์ปลิงทะเลและการเลี้ยงอย่างถูกวิธี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี การเพาะพันธุ์ปลิงทะเล การผสมพันธุ์ในเขตน้ำขึ้ … Read more