โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

เบาหวาน การวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอและอะไรที่ควรหลีกเลี่ยง

เบาหวาน

เบาหวาน อาหารเบาหวานใช้ในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เป็ … Read more