โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

ลูกตา อธิบายเกี่ยวกับลูกตามนุษย์สามารถหมุนได้เพื่อให้แกนมองเห็น

ลูกตา

ลูกตา อุปกรณ์น้ำตารวมถึงต่อมน้ำตาและระบบท่อน้ำตา ต่อมน้ … Read more

ไวรัส อธิบายเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์

ไวรัส

ไวรัส การติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ HI … Read more

บรรพบุรุษ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบ้านบรรพบุรุษของมนุษย์

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ คำถามเกี่ยวกับบ้านของบรรพบุรุษของมนุษย์ ซึ่งเ … Read more