โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

เนื้องอก ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพทางคลินิกพยาธิวิทยาเนื้องอกและมะเร็งปอด

เนื้องอก

เนื้องอก คำว่ามะเร็งปอดใช้เพื่ออ้างถึงเนื้องอกที่เกิดจา … Read more