โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

คุณค่า ทางโภชนาการของตีนไก่มีประสิทธิภาพและวิธีการทำอาหารอย่างไร

คุณค่า

คุณค่า ทางโภชนาการของตีนไก่มีประสิทธิภาพและบทบาทมากมาย … Read more

อาหารไม่ย่อย สาเหตุของอาหารไม่ย่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุเกิดจากอะไร?

อาหารไม่ย่อย

อาหารไม่ย่อย เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ทักษะทางร่างกายของพว … Read more