โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

นม และลักษณะที่นำมาพิจารณาเมื่อเลือกอุปกรณ์เครื่องแยกนมดังต่อไปนี้

นม

นม เครื่องแยกนมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกครีมออกจากนม กล … Read more

ป้องกัน อธิบายอุปกรณ์ป้องกันส่วนต่างๆของร่างกายจากสารที่มีฤทธิ์รุนแรง

ป้องกัน

ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ หมวกนิรภัย หมวกที่มีที่ปิดห … Read more