โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

เด็ก ความสามารถของเด็กในวัยต่างๆและสื่งที่ผู้ปกครองไม่ควรทำ

เด็ก

เด็ก เราทุกคนหวังว่าลูกๆ ของเรา จะโดดเด่นและมีความสามาร … Read more