โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

ดาวเคราะห์น้อย มีการสำรวจของหอสังเกตการณ์เพื่อตรวจหาวัตถุ

ดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์น้อย นั้นได้มีการสังเกตการณ์โดยหอสังเกตการณ์ … Read more