โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

โรคปอด อุดกั้นเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอธิบายได้ดังนี้

โรคปอด

โรคปอด อุดกั้นเรื้อรังเมื่อคุณมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภ … Read more