โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

ตั้งครรภ์ ยิ่งตั้งตารอการตั้งครรภ์มากเท่าไหร่การตั้งครรภ์ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น

ตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์ ในทางคลินิกผู้หญิงจำนวนมากกังวล ในกระบวนการเต … Read more

กล้ามเนื้อหัวใจตาย มีวิธีในการออกกำลังกายและสาเหตุมาจากอะไร

กล้ามเนื้อหัวใจตาย

กล้ามเนื้อหัวใจตาย สามารถฟื้นตัวได้นานแค่ไหนหลังจากการใ … Read more