โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

เซลล์ อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ารวมถึงเนื้อเยื่อขับถ่าย

เซลล์

เซลล์ เนื้อเยื่อนำไฟฟ้าให้กระแสพืชขึ้นและลง กระแสน้ำจาก … Read more